Rurale metropool

De dissertatie 'Rurale metropool' is bij de auteur verkrijgbaar voor  € 15,-  (inclusief portokosten). Schrijf een mailtje, vermeldt naam, adres, postcode en woonplaats en we sturen de dissertatie met een nota toe.

omslag-uitnodiging-dissertatie-web

Klik hier voor meer informatie over de dissertatie.